Baryshnikov Arts Center

Baryshnikov Arts Center

Upcoming Resident Artists

Alexei Lubimov

Alexei Lubimov

Cage Cunningham Fellowship
2016 - 2017

Go to Artist Page

BAC Space Spring 2016

BAC Space Spring 2016

Spring 2016 Artist Residencies
Feb 29-Mar 25, 2016

Go to Artist Page

Patricia Lent + Andrea Weber

Patricia Lent + Andrea Weber

BAC Space 2016: Dance Residency
Feb 29-Mar 25, 2016

Go to Artist Page

Mallory Catlett

Mallory Catlett

BAC Space 2016: Theater Residency
Feb 29-Mar 25, 2016

Go to Artist Page

Dave Malloy

Dave Malloy

BAC Space 2016: Music + Theater Residency
Feb 29-Mar 25, 2016

Go to Artist Page

Surupa Sen

Surupa Sen

BAC Space 2016: Dance Residency
Feb 29–Mar 25

Go to Artist Page

Jennifer Monson

Jennifer Monson

BAC Space 2016: Dance Residency
Feb 29-Mar 25, 2016

Go to Artist Page

Kristen Robinson

Kristen Robinson

Theater Residency
May 16-26, 2016

Go to Artist Page

Mark DeChiazza

Mark DeChiazza

BAC Space 2016: Music / Dance / Video Residency
Feb 29-Mar 25, 2016

Go to Artist Page